TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.
https://bip.erzeszow.pl/print/91/26749
https://www.facebook.com/edukacja.rzeszow/
Kryteria rekrutacyjne dla przedszkoli określa Uchwała Rady Miasta Rzeszowa
https://bit.ly/36PjHkI
W rekrutacji biorą udział wyłącznie nowe dzieci.
Terminy składania deklaracji kontynuacji w roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci już uczęszczających podamy w późniejszym terminie.
W harmonogramie rekrutacji zawarto również terminy zapisów do szkół podstawowych.