POTWIERDZANIE KONTYNUACJI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

UWAGA RODZICE !!!

POTWIERDZANIE KONTYNUACJI

  • Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola potwierdzają wolę kontynuacji  w nieprzekraczalnym terminie od 15.02.2021 r. (godz.8.00) do 23.02.2021 r. (godz.15.00).
  • Karty potwierdzenia kontynuacji (papierowe) otrzymają Państwo w piątek 13.02.2021r. Po wypełnieniu wszystkich pól oraz podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów prawnych należy je dostarczyć do Przedszkola w w/w terminie.
  • Należy bezwzględnie dotrzymać terminu składania kart. W przeciwnym wypadku będą Państwo musieli uczestniczyć w rekrutacji, jak nowe dzieci.