OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA – CD

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 08.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty….., obecne obostrzenia zostają przedłużone do dnia 18 kwietnia. Przedszkola i żłobki są zamknięte dla wszystkich z wyjątkiem dzieci służb medycznych i mundurowych.