OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA

Gmina Miasto Rzeszów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA. ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY MIASTO RZESZÓW – EDYCJA 2”.  W związku z tym w grupie V odbywały się zajęcia warsztatowe, które prowadzone były z wykorzystaniem technologii multimedialnych (laptop, tablica multimedialna, rzutnik).

  • „Ćwiczmy razem” – rozwijanie motoryki dużej, uświadomienie dzieciom korzyści płynących z ćwiczeń gimnastycznych i zbaw ruchowych
  • „Tajemniczy „X”” – rozwijanie funkcji słuchowo – językowych, dotykowo – kinestetycznych oraz motorycznych
  • „Geometryczny świat” motywowanie dzieci do podejmowania działań matematycznych
  • „Bawimy się ruchem i muzyką” stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez taniec, śpiew i zabawy przy muzyce