INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21 W RZESZOWIE

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w roku szkolnym 2021/2022 nie odbędą się w naszej placówce zajęcia adaptacyjne.
Dzieci nowo przyjęte będą uczęszczać do grup I, II, III. Listy przynależności do poszczególnych grup będą dostępne w placówce na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola w dniach 26 i 27.08.2021 r.
Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci nowo przyjętych odbędzie się 31.08.2021 r.
dla grupy I – godzina 15.00
dla grupy II – godzina 15.45
dla grupy III – godzina 16.30.
Prosimy o przybycie jednego Rodzica (obowiązują środki ochronne: osłona na usta i nos, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego na terenie placówki zarówno przy wejściu jak i wyjściu).