HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2022/2023 PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO RZESZÓW

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów:
PRZEDSZKOLA
 • 01.03.2022 godz. 9.00 -15.03.2022 godz. 15.00 składanie wniosków,
 • 01.03.2022 godz. 9.00 – 18.03.2022 godz. 15.00 weryfikacja wniosków,
 • 29.03.2022 godz. 9.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 29.03.2022 godz. 9.00 – 05.04.2022 godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica,
 • 08.04.2022 godz. 9.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
SZKOŁY PODSTAWOWE
 • 01.03.2022 godz. 9.00 – 15.03.2022 godz. 15.00 składanie wniosków,
 • 01.03.2022 godz. 9.00 – 18.03.2022 godz. 15.00 weryfikacja wniosków,
 • 19.03.2022 – 26.03.2022 przeprowadzanie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły artystyczne),
 • 4.04.2022 godz. 9.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 4.04.2022 godz.9.00 – 13.04.2022 godz.15.00 potwierdzenie przez rodzica,
 • 21.04.2022 godz. 9.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
PRZEDSZKOLA – UZUPEŁNIAJĄCE
 • 16.05.2022 godz. 9.00 – 27.05.2022 godz. 15.00 – składanie wniosków,
 • 16.05.2022 godz. 9.00 – 31.05.2022 godz. 15.00 weryfikacja wniosków,
 • 07.06.2022 godz.09.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 07.06.2022 godz. 9.00 – 15.06.2022 godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica,
 • 21.06.2022 godz. 9.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
SZKOŁY PODSTAWOWE – UZUPEŁNIAJĄCE
 • 02.05.2022 godz. 9.00 – 13.05.2022 godz. 15.00 składanie wniosków,
 • 2.05.2022 godz. 9.00 – 17.05.2022 godz. 15.00 weryfikacja wniosków,
 • 14.05.2022 godz. 8.00 – 14.05.2022 godz. 15.00 przeprowadzanie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły artystyczne),
 • 23.05.2022 godz.9.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 23.05.2022 godz. 9.00 – 30.05.2022 godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica,
 • 01.06.2022 godz. 9.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.