ZAPISY NA OKRES FERII ZIMOWYCH 14.02.-25.02.2022 R.

UWAGA RODZICE !
Proszę dokonywać zapisów dzieci na okres ferii zimowych 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
Zapisów proszę dokonywać poprzez e- dziennik u Pań Nauczycielek w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2022 r. Terminy zapisu proszę traktować jako nieprzekraczalne.
PODCZAS ZAPISU PROSZĘ PODAĆ DNI, W KTÓRE DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA.
Z UWAGI NA SPRAWY ORGANIZACYJNE, W TYM ZAMÓWIENIE ŻYWNOŚCI I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ PROSZĘ O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH ZAPISÓW I ZGŁASZANIE EWENTUALNEJ REZYGNACJI.
NA OKRES FERII ZORGANIZOWANE BĘDĄ STAŁE GRUPY W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZAPISANYCH DZIECI.