UWAGA RODZICE !!! POTWIERDZANIE KONTYNUACJI

UWAGA RODZICE !!!
POTWIERDZANIE KONTYNUACJI
· Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola potwierdzają wolę kontynuacji w nieprzekraczalnym terminie od 07.02.2022 r. (godz.8.00) do 18.02.2022 r. (godz.15.00).
Po wypełnieniu wszystkich pól oraz podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów prawnych należy je dostarczyć do Przedszkola w w/w terminie.
· Należy bezwzględnie dotrzymać terminu składania kart. W przeciwnym wypadku będą Państwo musieli uczestniczyć w rekrutacji jak nowe dzieci.
W załączeniu karta kontynuacji