INFORMACJA N/T GRUP PRZEDSZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2022/2023

Listy grup przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 umieszczone są na tablicy informacyjnej w przedsionku przedszkola.

Grupa Pani Kasi i Pani Amandy przechodzi do segmentu szkoły – wejście od strony ul. Paderewskiego.