OJCZYZNA MA

„Ojczyzna ma… ” To tytuł kolejnego spotkania z muzykami Filharmonii Podkarpackiej, w którym uczestniczyły PRZEDSZKOLAKI!!