AUDYCJA MUZYCZNA „W RYTMIE KARNAWAŁU”

„W rytmie karnawału” to tytuł kolejnej audycji muzycznej, w której uczestniczyły w dniu dzisiejszym przedszkolaki.