DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA  RODZICE !

Jeżeli zdecydowaliście, aby dziecko w roku szkolnym 2023/2024 pozostało w naszym przedszkolu, prosimy      o podpisanie pisemnej „Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

Formularz do pobrania u nauczycielek poszczególnych grup.

Deklarację pozostania w przedszkolu należy złożyć od 13 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r.    

Jeżeli nie zostanie ona złożona we wskazanym terminie jest równoznaczna z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Wypełnioną deklarację proszę przekazać Paniom  nauczycielkom poszczególnych grup w w/w terminie .