WIOSENNE TRELE

Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki i Wiersza Ekologicznego „Wiosenne Trele”, zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 35 w Rzeszowie