SKŁADKA – RADA RODZICÓW

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice, w roku szkolnym 2023/2024 ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 90 zł od dziecka oraz 70 zł w przypadku drugiego dziecka z rodziny uczęszczającego w tym roku szkolnym do Naszego Przedszkola. Składka zostanie przeznaczona głównie na prezenty od Św. Mikołaja, ale również na inne atrakcje dla Naszych Przedszkolaków, np. Bal Karnawałowy, Piknik.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców Przedszkola:

MBank – 92 1140 2004 0000 3402 8408 8231

Tytuł: Imię i Nazwisko dziecka, nr grupy.

W terminie do 31 Października 2023 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców