DYŻUR 31 MAJA 2024 R. (PIĄTEK)

UWAGA RODZICE !!!

W dniu 31.05.2024r. (piątek ) planowany jest dyżur. Zapisów proszę dokonywać poprzez e- dziennik – w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2024 r Informacja ta jest konieczna do zorganizowania żywienia i opieki w wyznaczonych dniu. Proszę o przemyślane decyzje, gdyż po w/w terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Dzieci w tym dniu będą w grupach łączone.

PROSZĘ DOKONYWAĆ PRZEMYŚLANYCH ZAPISÓW Z UWAGI NA ORGANIZACJĘ PRACY NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA. PROSZĘ ZGŁASZAĆ EWENTUALNĄ REZYGNACJĘ.