NABÓR

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2024-25

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2024-25

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI 2024-25

e-rekrutacja

 

PRZEBIEG REKRUTACJI:

Krok 1. – wybór przedszkola;

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie;

Krok 3. – złożenie wniosku wraz z dokumentami;

Krok 4. – weryfikacja danych przez komisję rekrutacyjną;

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów;

Krok 6. – potwierdzenie woli uczęszczania;

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli.

WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane 3 kwietnia 2024 r. godz. 12.00