KONTAKT

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589
sekretariat ZSP Nr 6 – tel. 17 7482600
dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl