PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Nasze przedszkole od 1 września 2021 roku przystąpiło do programu Przedszkole Promujące Zdrowie.  

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci),
  • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Celem i zadaniem przedszkola promującego zdrowie jest:

  • wspieranie każdego wychowanka w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia,
  • wspomaganie  całej społeczności przedszkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia.