DOKUMENTY

 1. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 2. STATUT PRZEDSZKOLA PP21
 3. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PP21
 4. SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA
 5. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 2022-23
 6. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 3 LETNIEGO
 7. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 4 LETNIEGO
 8. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 5 LETNIEGO
 9. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 6 LETNIEGO
 10. WYTYCZNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK – WRZESIEŃ 2020 R.
 11. ROZPORZĄDZENIE MEiN Z DNIA 26 MARCA 2021 R.
 12. WYTYCZNE GIS – PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI Z DNIA 31 MARCA 2022 R
 13. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OD 2 MAJA 2022 R.
 14. REGULACJA KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA-PP21-2022
 15. ZARZADZENIE DYREKTORA ZSP NR 6 – 2023
 16. REGULAMIN REKRUTACJI 2023-2024
 17. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
 18. REGULAMIN REKRUTACJI 2024-25
 19. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH