DOKUMENTY

 1. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 2. STATUT PP21
 3. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PP21
 4. HARMONOGRAM IMPREZ
 5. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 3 LETNIEGO
 6. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 4 LETNIEGO
 7. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 5 LETNIEGO
 8. OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 6 LETNIEGO
 9. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
 10. WYTYCZNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK – WRZESIEŃ 2020 R.
 11. WYTYCZNE GIS – PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI 2020 R.
 12. ROZPORZĄDZENIE MEiN Z DNIA 26 MARCA 2021 R.