OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

UWAGA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO!!

Rodziców, którzy nie dokonali jeszcze wpłat za przedszkole, PROSIMY O UREGULOWANIE OPŁAT  najpóźniej DO DNIA 28.12.2021 R. (TJ. WTOREK)

Prosimy po 28.12.2021 r. NIE WPŁACAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW!