AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – GRUPA VIII

Koniec roku to czas podsumowań…
Dziewczynki i chłopcy z grupy VIII przez cały rok brali udział w zajęciach sportowych w ramach programu profilaktycznego Aktywny Przedszkolak. Dzisiaj dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale za podjęte wyzwanie jakim była systematyczna aktywność ruchowa. Bardzo dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Rzeszowie za inicjatywę, która promuje ruch jako styl życia.