HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2023/2024

Podajemy harmonogram rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.
PRZEDSZKOLA:
 • 01.03.2023 godz. 9.00 -15.03.2023 godz. 15.00 składanie wniosków,
 • 01.03.2023 godz. 9.00 – 20.03.2023 godz. 15.00 weryfikacja wniosków,
 • 29.03.2023 godz. 9.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 29.03.2023 godz. 9.00 – 05.04.2023 godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica,
 • 12.04.2023 godz. 9.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
SZKOŁY PODSTAWOWE:
 • 01.03.2023 godz. 9.00 – 15.03.2023 godz. 15.00 składanie wniosków,
 • 01.03.2023 godz. 9.00 – 20.03.2023 godz. 15.00 weryfikacja wniosków,
 • 25.03.2023 przeprowadzanie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły artystyczne),
 • 13.04.2023 godz. 9.00 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 13.04.2023 godz.9.00 – 20.04.2023 godz.15.00 potwierdzenie przez rodzica,
 • 25.04.2023 godz. 9.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
Czekamy na Was!