WIZYTA W SZKOLE

Zajęcia otwarte dla dzieci w SP Nr 27 – grupa VIII