REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

Nabór do Przedszkola dla dzieci nowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się drogą elektroniczną od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 15 marca 2021 r. przez stronę Vulcan „Nabór do przedszkola”.

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2021r. do godz.15.00.