WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

UWAGA RODZICE!

Przypominamy, że wpłaty za przedszkole należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Kwota, jaką należy wpłacić widoczna jest w aplikacji eDziecko w zakładce „ROZLICZENIE”.

Prosimy o terminowe wpłaty.